Loading...

Privacy policy European Tyre Distributors B.V.

Privacy policy European Tyre Distributors B.V.

European Tyre Distributors (ETD) B.V. is gespecialiseerd in de import van Chinese banden voor de Europese markt. We bieden onze klanten vanuit voorraad een breed assortiment banden aan in verscheidene merken in de categorieën AGR, TBR, trailers/caravans, PCR en 4x4/SUV.

Wij zijn gevestigd op Industriestraat 12 in Strijen, Nederland, en u kunt contact met ons opnemen per telefoon op het nummer +31 (0)78 6291210.

Verwerken van persoonsgegevens

Omdat we werken op het B2B gebied is het verzamelen van persoonsgegevens niet ons doel. We streven ernaar om zo min mogelijk persoonsgegevens te registreren en te verwerken. Vanuit ons oogpunt is het verwerken van een beperkt aantal persoonsgegevens noodzakelijk voor de hieronder genoemde doeleinden om onze klanten van dienst te zijn, of de verwerking van de persoonsgegevens is goedgekeurd door de betrokkenen:

 1. Het informeren van klanten over nieuws gerelateerd aan producten, het assortiment, actuele prijzen en speciale aanbiedingen.
 2. Het verwerken van inkooporders en verkooporders inclusief registratie van de leveringsadressen.
 3. Communicatie met leveranciers en klanten gerelateerd aan de levering van de bestelde goederen en/of diensten en de financiële afwikkeling van de geleverde producten en/of diensten.
 4. Contact opnemen met potentiële klanten die interesse getoond hebben in producten of diensten van ETD B.V.

Gegevensuitwisseling en informatie over gegevensverwerking
Op basis van wettelijke bepalingen is het mogelijk dat ETD B.V. persoonsgegevens moet bekendmaken aan de autoriteiten. Verder kunnen relevante persoonsgegevens met derde partijen gedeeld worden als dit nodig is voor de levering van de goederen en/of diensten. Door middel van schriftelijke toestemming wordt gegarandeerd dat de gedeelde persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

Indien van toepassing hebben we een verwerkingsovereenkomst met deze derde partijen. Deze verwerkingsovereenkomst houdt onder andere in dat de gegevens niet voor persoonlijke doeleinden van de verwerker gebruikt wordt en dat de verwerker de nodige veiligheidsmaatregelen treft betreffende het verwerken van persoonsgegevens.

ETD B.V. stelt aan het begin de betrokkenen op de hoogte als ze gegevens van hen gaat verwerken.

Bescherming van persoonsgegevens en bewaartermijn

ETD B.V. heeft de nodige veiligheidsmaatregelen genomen voor de persoonsgegevens die zij bewaart. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de bijbehorende wettelijke vereisten en richtlijnen.

ETD B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het verwerken van de gegevens of langer dan aangegeven in de wettelijke voorschriften van bewaartermijnen.

Privacy rechten
Op basis van de bijbehorende privacywetgeving hebt u:

 1. Het recht op gegevensoverdracht. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 2. Het recht om vergeten te worden. Al uw persoonsgegevens worden verwijderd.
 3. Het recht op inzage. Het recht op toegang tot de persoonsgegevens die verwerkt worden.
 4. Het recht op correctie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die verwerkt worden aan te passen indien incorrect of incompleet.
 5. Het recht om de verwerking te beperken. Het recht om de gegevens die verwerkt worden te minderen.
 6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Het recht op menselijke inbreng bij de besluitvorming.
 7. Het recht om beroep aan te tekenen tegen gegevensverwerking.
   

Als u wilt weten welke persoonsgegevens ETD B.V. verwerkt van u, kunt u een schriftelijk verzoek voor toegang indienen. ETD B.V. zal binnen één maand reageren. Komt u door het inzageverzoek erachter dat informatie incorrect, incompleet of irrelevant is? U kunt dan nog een verzoek indienen om dit te veranderen, verwijderen of aanvullen. Bij de behandeling van deze verzoeken kan de aanvrager worden verzocht om zich te identificeren.

U kunt uw schriftelijke verzoek om uw privacyrechten te gebruiken sturen naar:
European Tyre Distributors B.V.
t.a.v. Contactpersoon Privacyrechten
Postbus 5722
3290 AA Strijen

Of via e-mail naar: privacy@etd.nl
Klachten over de naleving van uw privacyrechten door ETD kunt u indienen bij de perso(o)n(en) die verantwoordelijk is/zijn voor de naleving van de privacyregels via privacy@etd.nl.
U kunt ook contact opnemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag, Nederland.